Minor

Toegekend diploma
-
Programmaduur
6 maanden
ECTS credits
30
Niveau eindkwalificatie
Bachelor
Vorm
Voltijd
Taal
Engels, Nederlands
School
  • Academie voor Architectuur & Built Environment
Locaties
  • Groningen

Minor Built Digital

Programmabeschrijving

Minor Built Digital
De minor ‘Built Digital' is direct verbonden met de nieuwe ontwikkelingen en werkwijzen die de digitalisering in de bouwwereld mee zich brengt.
BIM (Building Information Modelling), Automatersering en Robotisering zijn volop in ontwikkeling. In de nabije toekomst worden dit de richtinggevende werkmethodieken in de bouwende industrie wereldwijd. Steeds meer partijen binnen alle disciplines van de bouwkolommen beginnen nieuwe procesvoeringen aan te nemen, gebruiken open standaarden en ontwikkelen nieuwe daarbij passende werkwijzen.
Door deze methodieken ontstaat een noodzakelijke ‘next Dimension’ Bouw Informatie Model. Dit is een digitale representatie van alle fysieke geometrische en functionele kenmerken. Het model is een van en voor alle partijen gedeelde kennisbron. Het betreft een bestand in een digitale Database met informatie over het gebouw, dat dient als een betrouwbare basis voor het nemen van besluiten tijdens de gehele levenscyclus van het gebouw. Dus van de eerste schets, via het ontwerp, gedurende de bouw, tijdens het beheer en onderhoud tot de renovatie of zelfs de sloop en recycling.

BIM als methodiek rust op 4 pilaren: proces, richtlijnen, technologie en mensen. De Minor volgt met zijn vakken deze zwaartepunten.
Tegenover een traditionele aanpak in lagen en stappen, staat een integraal proces centraal. Dit proces loopt in circulaire ‘loops’ met specifieke voorwaarden en werkwijzen. Dit proces wordt georganiseerd aan de hand van doorlopend informatiemanagement in de cloud.
In integrale processen wordt altijd veel met verschillende partijen en teams samengewerkt. Daarom moet er binnen de projectvoering gewerkt worden met duidelijke vooraf afgesproken richtlijnen en standaarden. De projectvoering dient binnen alle fasen het aanleveren, ophalen en bewerken van de informatie te bevorderen en te ondersteunen.
Verder gaat het om het zinvol en praktijkgericht inzetten van de nieuwe technologische mogelijkheden. De student heeft de kans om eigen kennis op te bouwen, om vervolgens zich door te ontwikkelen met praktijkervaringen en de mogelijkheden van levenslang leren.
“Last but not least” zijn integrale methodieken met passende communicatie tussen alle partijen mogelijk. Het gaat om vrij uitwisselbare data in samenwerkende teams. Het doel is om beter en meer effectief te werken dan traditioneel gedaan wordt. Het integraal ontwerpen moet met betere technologische middelen kunnen bewijzen dat het creativiteit stimuleert en tot betere prestaties leidt.
 


Leeruitkomsten

Geen tekst beschikbaar