Vak: Automation & Fabrication credits: 2

Vakcode
BVVH19BDAF
Naam
Automation & Fabrication
Studiejaar
2019-2020
ECTS credits
2
Taal
Engels, Nederlands
Coördinator
J.R. Pama
Werkvormen
 • Werkcollege
Toetsen
 • Automation & Fabrication - Opdracht

Leeruitkomsten

Na deze cursus kent de student (kennisdoel):

 • De student kent de mogelijkheden van verschillende toepassing binnen het maken en visualiseren van een project en zijn componenten
 • De student kan keuzes maken met betrekking tot visualiseren en fabriceren
 • De student leert de mogelijkheden van het ingezette materiaal optimaal te benutten

Tevens beheerst de student (vaardigheidsdoel):

 • de student kan het project op verschillende wijzen visualiseren
 • de student kan onderdelen uit het project fabriceren met behulp van de aangeboden technologie

Inhoud

In deze cursus krijgt de student de mogelijkheid om de meest actuele vormen van technologie in verband met BIM toe te passen. Hierbij kijken we naar visualisatie,testen en fabricatie van componenten. Om deze doelen te bereiken zijn de middelen in de studio’s beschikbaar. De volgende basis stappen komen aan bod:

 • Presentation and visualization extended fabrication tools (printing, cutting, laser cutting, water cutting,3D printing, milling, robotics)
 • Geometry scanning,  PointClouds, photo geometry, drones, GIS
 • VR (Oculus, HTC, Virtual Box)
 • AR (Hololens, Ipad, tablets)

Opgenomen in opleiding(en)

School(s)

 • Academie voor Architectuur & Built Environment