Vak: BIM - Theory and Reality credits: 2

Vakcode
BVVH19BDBIMT
Naam
BIM - Theory and Reality
Studiejaar
2019-2020
ECTS credits
2
Taal
Engels, Nederlands
Coördinator
J.R. Pama
Werkvormen
  • Werkcollege
Toetsen
  • BIM Theory and Reality - Opdracht

Leeruitkomsten

Na deze course kent de student (kennisdoel):

  • De student herkent de werkvormen en werkniveau’s  binnen de praktische toepassingen van BIM.
  • De student leert het verschil tussen traditionele en integrale aanpak.
  • De student leert dat BIM meer een werkproces en werkhouding dan een tool is.

Tevens beheerst de student (vaardigheidsdoel):

  • De student leert kritisch waar te nemen en de juiste vragen te stellen over het gepresenteerde werk.
  • De student neemt een onderzoekende houding aan om een stelling te doorgronden.
  • De student wordt gevraagd een eigen standpunt in te nemen.
  • De student leert de bevindingen zelfstandig voor een groep te presenteren en te verdedigen.

Inhoud

Achter het BIM gedachtengoed zit een theorie maar… in de praktijk gaan de dingen soms anders. In deze course gaat de student ontdekken wat de verschillen zijn aan de hand van praktijkvoorbeelden aangedragen door experts vanuit het werkveld. De student krijgt hoorcolleges met informatie en gaat vervolgens met de projectgroep hier analyses van maken en presenteren. De volgende basis stappen komen aan bod:

-          The theory of BIM (lecture)                            

-          BIM in practice: Company talks of size S, M, L BIM (recordings or live?)

-          LOD and Phasing

-          Roles and responsibilities

-          Data exchange (BIG BIM little bim, objects, workflows)

-          Evaluation, Clashing, Loops

-          BIM 360 design cloud organization (publish, consume etc.)

-          BIM future, blockchain, AI, automation, learning networks

Opgenomen in opleiding(en)

School(s)

  • Academie voor Architectuur & Built Environment