Vak: Keuzevak Hanze University 1, Circulair bouwen credits: 1

Vakcode
BVVH19BDELH1
Naam
Keuzevak Hanze University 1, Circulair bouwen
Studiejaar
2019-2020
ECTS credits
1
Taal
Engels, Nederlands
Coördinator
J.R. Pama
Werkvormen
  • Werkcollege
Toetsen
  • Circulair bouwen - Opdracht

Leeruitkomsten

Na deze week kent de student (kennisdoel):

  • De student kent de verschillende manieren van circulair bouwen
  • De student kent de politieke doelstellingen rondom circulariteit 
  • De student is op de hoogte van de actuele stand van zaken van de kennisontwikkeling circulair bouwen

Tevens beheerst de student (vaardigheidsdoel):

  • De student kan digitale technieken inzetten voor circulair bouwen
  • De student is in staat zelfstandig onderzoek te doen naar circulair bouwen

Inhoud

De Noord-Nederlandse bouwsector staat voor een enorme transitie. Met het (door) ontwikkelen van een circulaire bouwsector wordt geanticipeerd op de grondstoffenschaarste en de consequenties die dit heeft voor de sector en de maatschappij. In dit lesonderdeel wordt de actuele kennis rond het circulair bouwen geleerd aan de hand van praktijkvoorbeelden. Als opdracht dient een onderzoek gedaan te worden naar circulariteit in combinatie met digitale technieken in de bouwsector.

Opgenomen in opleiding(en)

School(s)

  • Academie voor Architectuur & Built Environment